ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา


ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน