ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ครั้งที่ 1/2564

           วันที่ 27 ตุลาคม 2463 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี อาคารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์  นำโดยนางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการสอบ จำนวน 30 คน

         ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาภาษาฯ มีกำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 รวม 6 รอบ และมีกำหนดการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สอบถามโทร.032-708632 ในวัน-เวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก  www.facebook.com/pbrulanguagecenter

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี