ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป (จำนวน 11 อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 11 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป (จำนวน 11 อัตรา)