ประกาศ รายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบประเมินความรู้ความสามารถ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สอบประเมินความรู้ความสามารถ)

ตามประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบประเมินความรู้ความสามารถ)