รับสมัครนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่าน SPEEXX ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่าน SPEEXX
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563   ฟรี

เปิดรับสมัคร

– ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธ.ค. 2563

– เริ่มสอบวัดระดับและเรียนวันที่ 15 ธันวาคาม 2563 เป็นต้นไป

ผู้เรียนครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

โทร. 032-708632

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน