เลือกตั้ง นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 2 ธ.ค. 2563
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร

เวลา 9.00น.-14.00 น.
สถานที่ใช้สิทธิ หน้าสำนักงานอธิการบดีอาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร14)