ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินทักษะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 4 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 28 กันยายน 2561 นั้น อ่านยรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561