มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานครบ 1 ทศวรรษ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานครบ 1 ทศวรรษ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10 “ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบรำลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร์ เทิดไท้มหาทศมินทรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันปี 2563 นับเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการจัดงานได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เน้นกิจกรรมและการแสดงเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ เสริมสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักความสามัคคี

            ขณะที่กิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่รางวัลให้กับพ่อดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 12 ท่าน การแสดงของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศต่าง ๆ ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน การบรรเลงปี่พาทย์ออกภาษา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยคุณสันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินเมืองเพชร เช่น คุณกาญจนา มาศิริ คุณโส อานนท์ คุณไชโย ธนาวัฒน์ คุณหมู แผ่นดินไทย เป็นต้น พร้อมทั้งแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติจากประชาชนร่วมกับชาวราชภัฏเพชรบุรีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

          นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานหน้าห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ครั้งที่ 42 ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเพื่อรับชมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนได้ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสสารงค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี