มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

             เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ จุลานนท์กีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10

            กิจกรรมเริ่มจากการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษา PBRU BAND และศิลปินเมืองเพชร คุณโส อานนท์ คุณไชโย ธนาวัฒน์ คุณหมู แผ่นดินไทย และคุณกาญจนา มาศิริ การรำถวายมือละครชาตรีเมืองเพชร การขับเสภา การแสดงชุด “ราชภัฏร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน” จากนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการแสดงแบ่งออกเป็น 3 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 มิ่งขวัญพระบารมีปฐพีร่มเย็น องก์ที่ 2 ดุจแสงเพ็ญส่องสว่างกระจ่างหล้า และองก์ที่ 3 ปวงประชาน้อมสดุดีพระบารมีเกริกไกร แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะโครงการฝนหลวงที่ได้ชโลมความแห้งแล้งให้กลับกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์

            จากนั้นเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือการแปรอักษร “คิดถึงพ่อ” ภายใต้ธีมการจัดงานที่ว่า “ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบรำลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร์ เทิดไท้มหาทศมินทร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประกอบบทเพลงเทิดพระเกียรติ โดยคุณสันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่ง “ประทีป” หมายถึง แสงเทียนที่จุดถวายพระพร ขณะที่ “เพชร-ราชภัฏ” หมายถึงชาวจังหวัดเพชรบุรีและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสานใจกันทำกิจกรรมเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพ

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี