ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราวตำแหน่งพนักงานภาคสนาม 6 อัตรา และช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว