ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม จำวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น การจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม จำวน ๑ ชุด