ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งภาคสนาม 1 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561