ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 4 อัตรานั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2561