สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เลื่อนสอบ วิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เลื่อนสอบ วิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 30 ธ.ค.63

เลื่อนสอบวิชาพื้นฐาน

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะแจ้งกำหนดการใหม่

ในวันที่ 29 ธ.ค.นี้  ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการสอบ เป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

แบบมีโครงสร้างของคำถาม

หากนศ.มีข้อสงสัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โทร 032-708607

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน