มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 80 อัตรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 80 อัตรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

 

 คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา

2. มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรร

3. มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจ

 ระยะเวลาจ้าง : 12 เดือน

 ค่าตอบแทน : 5,000 บาท/เดือน

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2564

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร >> ดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

089-006-6249 (คุณสาริกา ทองใบ)

098-438-9525 (คุณชนาพร ปิ่นฟ้า)

ผู้สนใจสามารกกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ >>  แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์