สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการพื้นที่การสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ในช่วงสถานะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการพื้นที่การสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ห้องสำหรับสอนออนไลน์พร้อมคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi และพื้นที่นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 ห้อง

2. ห้องสำหรับบันทึกการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่

นางสาวแขนภา ทองตัน โทร. 083-8333282

นายณฐกฤตย์ นวมงาม โทร. 094-2861959

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน