มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเลื่อนการจัดงานปีใหม่และการแข่งกีฬาภายในบุคลากร วันที่ 4-7 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเลื่อนการจัดงานปีใหม่และการแข่งกีฬาภายในบุคลากร วันที่ 4-7 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย


ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน