ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนแพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนแพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน


ดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนแพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน