คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
ปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) บริเวณอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 1 อาคารนิวัติสโมสร ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล (บริเวณหน้าห้องพยาบาล) และหอพักนักศึกษา

สำหรับ AED เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้ในผู้ป่วยหมดสติด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยผู้ที่ช่วยเหลือสามารถทำตามคำแนะนำของเครื่อง AED ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติ และช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการอบรมการใช้ AED สามารถติดต่อได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032-708622 ในวันและเวลาราชการ

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี