ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น การจัดซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติฯ จำนวน ๑ ชุด