ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสากรรมการผลิตอัตโนมัติฯ จำนวน ๑ ชุด