งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ วัดองค์ประกอบร่างกายให้กับนักกีฬาฟุตซอล เพื่อวางโปรแกรมการฝึกซ้อม

งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ วัดองค์ประกอบของร่างกายให้กับนักกีฬาฟุตซอล เพื่อวางโปรแกรมการฝึกซ้อม

งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ ได้ทำการวัดองค์ประกอบของร่างกายให้กับทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยเครื่อง Accuniq รุ่น BC380 เพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2021 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาทราบถึงข้อมูลองค์ประกอบของร่างกายของตนเอง เช่น มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน ระดับไขมันในช่องท้อสัดส่วนมวลกล้ามเนื้อที่ขา แขน แยกส่วนทั้งข้างซ้ายและขวา เป็นต้น ทั้งนี้ การวัดองค์ประกอบของร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของผู้ฝึกสอนในการวางโปรแกรมฝึกซ้อมนักกีฬาได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำหรับเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ศูนย์กีฬาและนันทนาการจะเปิดบริการให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถเข้ามาวัดองค์ประกอบภายในร่างกายในเร็ว ๆ นี้  

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี