ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น การจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่ไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองกอก่อสร้าง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเเพะเเกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่