คณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน

คณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 10 คน

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการกองทุนนักศึกษาในครั้งนี้ ได้ติดตามในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการมีจิตอาสา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลการศึกษาของนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทาน

            โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาว่า ในเบื้องต้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้การดูแลและคอยให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องของการปรับตัวและการเรียน จากนั้นจะส่งเรื่องมายังกองพัฒนานักศึกษา โดยมีบุคลากรที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขณะที่การส่งเสริมรายได้ให้กับนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจ้างงานนักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่ชั่วโมงละ 35 บาท แต่ไม่เกิน 250 บาทต่อวัน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี