การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง ๑ งาน

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติ การอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง ๑ งาน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน