ประกาศปิดทำการ เป็นกรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศปิดเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 9 เม.ย.64 และ 16-18 เม.ย.64 ขอให้ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย