ผู้ชนะการประกวด “สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์" จัดการประกวดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม