ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริม UBls Club ชี้ช่องรวย ช่วยนักศึกษา

ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริม UBls Club   ชี้ช่องรวย ช่วยนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBls Club) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมUBls Club ชี้ช่องรวย ช่วยนักศึกษาซึ่งได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 190 คน

สืบเนื่องจากองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีนโยบายให้ชมรมจัดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นด้วยการให้สมาชิกชมรมเข้ารับการอบรมพร้อมทดลองตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ประกอบด้วย การทำพุดดิ้งชานมไข่มุก การทำพาราคอตต้า การทำสลัดโรลและน้ำสลัด และการปลูกผักยกโต๊ะ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี