สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง2564มค