ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

        ตามที่ งานบริหารพัสดุฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวน จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือกนั้น จัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านครุยสยาม

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก