ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น การจัดจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า เน็กซ์เสิร์ช

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง จำนวน ๑ งาน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน