นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชมผลงานรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชมผลงานรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ ทดแทนการใช้แรงงานคนที่น้อยลง

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ดวงกมล อังอำนวยศิริ หัวหน้าโครงการวิจัย หลังได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 1,000,000 บาท ในการพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานไม่เพียงพอในการขนย้ายเกลือไปเก็บยังยุ้งฉาง  

              สำหรับรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ ทำจากเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิม ขับเคลื่อนล้อแบบคู่ขนาน เป็นล้อไม้ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว 90 เซนติเมตร วางขนานกันจำนวน 3 ล้อ เพื่อรองรับนํ้าหนักของตัวรถและน้ำหนักของเกลือที่ ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรงม้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน โดยด้านหน้าของตัวรถมีตัวตักเกลือขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร และความลึก 60 เซนติเมตร

 ขณะที่ผลการทดสอบสมรรถนะของรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ พบว่า สามารถวิ่งบนแปลงนาเกลือที่มีผิวแน่นด้วยความเร็วค่าเฉลี่ย 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บรรทุกได้ครั้งละไม่เกิน 100 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีผิวนิ่ม ความเร็วเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตัวตักด้านหน้าสามารถตักเกลือได้ในปริมาณเฉลี่ย 45 กิโลกรัมต่อ 1 ครั้ง โดยกะบะบรรทุกเกลือสามารถบรรทุกเกลือได้ 150 กิโลกรัม ซึ่งจะสามารถทดแทนแรงงานคนได้ 4 คน และการทดสอบการทำงานของระบบกึ่งอัตโนมัติ พบว่า สามารถทำงานได้โดยกดปุ่มอัตโนมัติหมุนได้ 360 องศา เพื่อเทเกลือจากบุ้งกี๋เก็บไว้ในยุ้งฉาง

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน