พิธีเบิกเนตร “ปางนาคปรก” ประดิษฐาน ณ วิทยาเขตโป่งสลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธจักรพรรดิปางนาคปรก ประดิษฐาน ณ ศูนย์วิศวกรสังคม PBRU วิทยาเขตโป่งสลอด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.49 น. กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ในพิธีเบิกเนตรพระพุทธจักรพรรดิปางนาคปรก ณ ศูนย์วิศวกรสังคม PBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  

ในพิธี พระราชเมธากรกวี เจ้าคณะภาค 1213 (ธรรมยุต)ประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธจักรพรรดิปางนาคปรก พระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร จากนั้นอธิการบดีฯ และผู้เข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์รับฉันภัตตาการเพล (สำรับโตก) เป็นอันเสร็จพิธี

พระพุทธจักรพรรดิปางนาคปรก ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานและเบิกเนตร ณ ศูนย์วิศวกรสังคม PBRU วิทยาเขตโป่งสลอด มีขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูง 2.5 เมตร หล่อด้วยเรซิ่นไฟเบอร์กลาส อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี