ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา (ทุนประพฤติดี)

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี

ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (ทุนประพฤติดี)

 

ดาวน์โหลด

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน