จัดทำอาหารกล่องช่วยประชาชนในพื้นที่ล็อคดาวน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จัดทำอาหารกล่องพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในพื้นที่ล็อคดาวน์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดโครงการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้ครัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 300 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เป็นที่ทราบกันดีว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารหลากหลายหลักสูตรและมีโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีที่ถือได้ว่าเป็นครัวที่ได้มาตรฐานสู่การศึกษาเรียนรู้ สามารถฝึกนักศึกษาได้ประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ และจากสถานการร์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้นำความพร้อมตามศักยภาพที่มี ทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือและสถานที่มาช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการร่วมกันสร้างกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมกันในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการประกอบอาหาร จำนวน 3,000 กล่อง แบ่งเป็น 10 วัน ๆ ละ 300 กล่อง เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการช่วยเหลือจากสถานการณ์ดังกล่าว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ระลอกที่ 1 และยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม การผลิตนวัตกรรมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ การผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นทรี่บริการวิชาการของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการจัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือในขณะสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้มองไปถึงการป้องกันและการประกอบอาชพีหลังจากสถานการณ์เบาบางลง จึงมีการจ้างงานประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และยังยืนยันว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ”

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า “ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่านแทนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการปรุงอาหารเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อย ทั้ง 6 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ล็อคดาวน์ของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จำนวน 10,000 หลอด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ”

#

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี