ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) จำนวน 1 งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารเรียนวิทยาภิรมย์) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 28/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารเรียนวิทยาภิรมย์) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) จำนวน 1 งาน