ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) จำนวน 1 งาน