มรภ.เพชรบุรี ส่งต่อความห่วงใย มอบเจลแอลกอฮอล์ให้จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเจลแอลกอฮอล์ 6,000 หลอด ให้กับจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อส่งต่อความรักและความห่วงใยสู่ประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมารับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 6,000 หลอด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาการทำเจลล้างมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารวมพลังในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,000 หลอด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนเครือข่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะพบได้ในทุกที่ที่เราได้เดินทาง

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน