สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4 - 2564 ในรอบเดือนเมษายน