นักศึกษา “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นำเสนอผลการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน

นักศึกษา “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นำเสนอผลการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2563 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง Smart classroom คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    กิจกรรมในครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาผู้ร่วมโครงการจำนวน 80 คน ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน 7 กลุ่ม ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2563-2564 โดยมีผู้แทนจากธนาคารออมสิน  ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี