ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการ Zoom Meeting (สำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้บริการ Zoom Meeting  (สำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์)  

–   License Zoom สำหรับผู้สร้างห้องเรียน / ประชุม

 –  ใช้งานได้ไม่จำกัดระยะเวลา

–   รองรับผู้เข้าเรียน / ผู้ร่วมประชุม 300 คน

 

>>  คณะ / หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้งาน  สามารถทำบันทึกข้อความขอใช้งาน ส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยระบุอีเมลของมหาวิทยาลัย  (@mail.pbru.ac.th) ของผู้ขอใช้งาน