ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ MicroTeaching พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ MicroTeaching พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ MicroTeaching พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ