คณะพยาบาลฯ เปิดหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” สมัครได้แล้ววันนี้!!!

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้ช่วยพยาบาล” ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2564

สอบถามโทร. 032-708622 (ในวัน – เวลาราชการ)