คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถรับชมได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีผู้แทนคณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม เข้าร่วม ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีพิธีถวายราชสดุดีและวางพานพุ่มแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย นวัตกรรมการสร้างเครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าว นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้เกม  นวัตกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากต้นอ่อนข้าว เพื่อพัฒนาสู่ชาใบข้าวหอม  นวัตกรร SmartLinght SmartHome นวัตกรรม Website For Education  และนวัตกรรมน้ำกล้วยหอมพร้อมดื่มผสมสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน       

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์พร้อมรับใบเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ทาง https://nsci.pbru.ac.th/sciweek

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี