องคมนตรีมอบ “ถุงปันสุข” ให้กับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

องคมนตรีมอบ “ถุงปันสุข” ให้วิศวกรสังคม เพื่อนำไปมอบให้กับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงหรือขาดแคลนทุนทรัพย์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม จำนวน 200 ถุง และชุด PE จำนวน 270 ชุด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

            สำหรับถุงปันสุขที่ได้รับในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่วนชุด PE จะนำส่งให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดทำถุงปันสุขอีกจำนวน 200 ถุง และจากประชาชนผู้ใจบุญอีก 100 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี