5 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศไทย

5 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้อันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศไทย