ทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมเดินหน้ามอบถุงปันสุข

ทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้ามอบถุงปันสุข ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หลังจากที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มอบถุงปันสุขให้แก่ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 200 ถุง และชุด PPE จำนวน 270 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

ล่าสุด ทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่แจกถุงปันสุขให้กับนักศึกษาทั้งที่พักอยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัยฯ  และหอพักนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนและผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแสดงความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขณะที่ชุด PPE ได้นำไปมอบให้กับุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในการดูแลผู้ป่วย ส่วนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบแต่อาศัยอยู่นอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ก็ได้ส่งมอบให้ด้วยขนส่งทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดทำถุงปันสุขอีกจำนวน 200 ถุง และจากประชาชนผู้ใจบุญอีก 100 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี