รับสมัครนักศึกษาใหม่ ’63

มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สมัครและลงทะเบียนได้ที่ http://admission.pbru.ac.th