มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน