งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9
“รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”
(The 9th ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art Festival)
“Global Friendship to the Amazing Land of Golden Rice Fields”
ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี